2007/Aug/09

บ้านใหม่...

เนื่องจากบ้านหลังนี้เปิดใช้มา 2 ปีกว่าแล้ว สัมภาระ สัมภารกต่างๆ เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทำให้ห้องหับต่างๆ ดูแออัด และไม่สมามารถขยับขยายได้ ดังนั้น ผมจึงไปเปิด Blog ใหม่ไว้ที่

www.oknation.net/blog/HRE 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมสิทธิมนุษยชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งการสัมมนา บทเพลง ดนตรี เกม และสันทนาการ เป็นต้น แต่ยังไงก็ยังไม่ปิด blog นี้นะครับ ยังก็แวะเข้าไปเยี่ยมเยียนกันนะครับ

Comment

Comment:

Tweet