2007/Mar/29

"เฮ็ดอยู่ เฮ็ดกิน" วิถีเกษตรพอเพียง

ศุกร์ที่ 23 มี.ค.2550... ณ สวนของพ่อคำเดื่อง ภาษี ปราชญ์ชาวบ้านแห่งบุรีรัมย์

รถตู้ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. พาเราเดินทางฝ่าลมแล้งไปถึงหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งในเขต อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ที่แห่งนี้ผมเคยได้ยินคำเล่าลือมานานเกี่ยวกับการทำเกษตรแบบ "ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก" ของพ่อคำเดื่อง ภาษี

รถตู้เลียบเลาะคันคูอันขุขระ ผ่านท้องนาที่แห้งแล้งและเต็มไปด้วยวัชพืชนานาชนิด เนื่องจากยังไม่ใช่ฤดูทำนา เข้าไปยังสวน นา และป่าไม้ ที่ดูคล้ายวนอุทยานเล็กๆ ของพ่อคำเดื่อง

ยิ่งเข้าไปในอาณาบริเวณก็ยิ่งรู้สึกได้ถึงความสงบเย็น ด้วยสองข้างทางเรียงรายไปด้วยไผ่ และต้นไม้เขียวครึ้มใหญ่น้อยเต็มไปหมด แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับท้องทุ่งนาด้านนอก ซึ่งเป็นของชาวบ้านคนอื่น

ผมเดินทางไปที่นั่นเพราะได้รับคำชวนจากนักพัฒนารุ่นพี่ให้มาช่วยทำกิจกรรมกับกลุ่มอาสาสมัครรักษ์บ้านเกิดที่มาเข้าอบรมเพื่อปลูกฝังความคิดเกี่ยวกับการทำเกษตรแบบพอเพียงอยู่ที่บ้านพ่อคำเดื่อง จากทั่วทุกภาคจำนวน 30 คน ซึ่งเป็นโครงการของ พอช. ที่ดูแลโดยปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นำชุมชน

Comment

Comment:

Tweet


hey,
it is very nice trip,
i hope u very enjoyed
:)
#1 by **Jida** At 2007-08-04 05:20,